Zakończony data naboru wniosków od 01.06.2018 do 02.07.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu”

Wyniki naboru

20.09.2019
X cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 304.88 KB)

Łączna lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 424.93 KB)

04.07.2019
IX cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 306.33 KB)

10.06.2019
VIII cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

17.05.2019 r.
VII cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

06.05.2019 r.
VI cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu (PDF, 317.07 KB)

10.04.2019 r.
V cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu (PDF, 313.38 KB)

28.03.2019 r.
IV cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 319.89 KB)

28.02.2019 r.
III cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 345.03 KB)

16.01.2019 r.
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 330.27 KB)

26.11.2018 r.
I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 326.37 KB)

03.09.2018 r.
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 408 KB)

Aktualności

07.01.2020 r.
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu

03.12.2019 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

08.11.2019 r.
Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu

07.10.2019 r.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów

20.09.2019 r.
X cząstkowa oraz ostateczna lista projektów wybranych do dofinansowania

11.09.2019 r.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów

21.08.2019 r.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 oraz Działania 2.9 PO WER

08.07.2019
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działań 1.4 i 2.9 PO WER

04.07.2019 r.
IX cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania


13.06.2019 r.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4

10.06.2019 r.
VIII cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

17.05.2019 r.
VII cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

08.05.2019 r.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.7 i Działania 1.4 PO WER

06.05.2019 r.
VI cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

19.04.2019 r.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 oraz Działania 2.9 PO WER

10.04.2019 r.
V cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

28.03.2019 r.
IV cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

06.03.2019 r.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.7 oraz Działania 1.4 PO WER

28.02.2019 r.
III cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

11.02.2019 r.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.7 oraz Działania 1.4 PO WER

16.01.2019 r.
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

18.12.2018 r.
Zmiana regulaminu konkursu

26.11.2018 r.
Zwiększenie alokacji na konkurs oraz I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

03.09.2018 r.
Projekty skierowane do etapu negocjacji

13.06.2018 r.
Zmiana regulaminu konkursu

1.06.2018 r.
Koncepcja systemu weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych

23.05.2018 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dn. 5.06.2018 r.

23.05.2018 r.
FAQ do konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18

27.04.2018 r.
Zmiany w regulaminie konkursu

9.04.2018 r.
Zmiany w regulaminie konkursu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.06.2018 r. do dnia 2.07.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 z dnia 13.06.2018 r. - AKTUALNY (PDF, 749.35 KB) - zobacz dokument z zaznaczonymi zmianami

Poprzednie (nieaktualne) wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

FAQ do konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: e-mail: msd@efs.mrpips.gov.pl