W maju 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 10 umów o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0010/18
  Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji społecznych młodzieży z domów dziecka poprzez zdobywanie kwalifikacji trenerskich oraz samodzielne zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 191 850,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 186 094,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy:  31.05.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0023/18
  Tytuł projektu: Wolontariat - Mój pierwszy krok na rynek pracy !
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Manufaktura Inicjatyw
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 873 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 844 700,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 28.05.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0025/18
  Tytuł projektu: Radomskie Centrum Wolontariatu "Kuźnia Obywatelska"
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia
  Siedziba Beneficjenta: Radom
  Wartość projektu: 561 225,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 544 388,24 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 17.05.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0051/18
  Tytuł projektu: Pomagając innym uczę siebie
  Nazwa Beneficjenta: Centralna Rada Romów, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 195 227,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 189 227,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 29.02.2020 r.
  Data podpisania umowy: 10.05.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0058/18
  Tytuł projektu: Nowe kompetencje społeczne kluczem do zawodowego sukcesu
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Educare"
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 99 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 96 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 10.05.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0063/18
  Tytuł projektu: 1:0 dla Młodych!
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL
  Siedziba Beneficjenta: Rzeszów
  Wartość projektu: 412 794,10 PLN
  Wartość dofinansowania: 400 410,27 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 30.04.2020 r.
  Data podpisania umowy: 31.05.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0071/18
  Tytuł projektu: Harcerstwo Kształci
  Nazwa Beneficjenta: Główna Kwatera ZHP
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 7 347 824,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 6 717 824,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.05.2019 r.
 8. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0082/18
  Tytuł projektu: Działaj Solidarnie Młody Człowieku !
  Nazwa Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
  Siedziba Beneficjenta: Płock
  Wartość projektu: 395 875,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 382 375,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 08.05.2019 r.
 9. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0083/18
  Tytuł projektu: PLAYA
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Atalaya
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 99 975,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 96 975,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 31.05.2019 r.
 10. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0089/18
  Tytuł projektu: Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 268 712,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 260 651,12 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 30.05.2019 r.

W maju 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18, ogłoszonego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0055/18
  Tytuł projektu: Model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym
  Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna DALBA
  Siedziba Beneficjenta: Puck
  Wartość projektu: 1 999 192,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 999 192,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 30.09.2021 r.
  Data podpisania umowy: 17.05.2019 r.