W grudniu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 ogłoszonego w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu PO WER.

Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0054/18
Tytuł projektu: Młodzi razem
Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie
Siedziba Beneficjenta: Gniezno
Wartość projektu: 89 650,00 PLN
Wartość dofinansowania: 86 958,00 PLN
Okres realizacji projektu: 04.11.2019 r. – 31.10.2020 r.
Data podpisania umowy: 31.12.2019 r.