W czerwcu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 9 umów o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0012/18
  Tytuł projektu: Razem możemy więcej
  Nazwa Beneficjenta: EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 367 937,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 356 899,37 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy:  27.06.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0014/18
  Tytuł projektu: Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy.
  Nazwa Beneficjenta: EUROPARTNER AKADEMICKI KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 1 653 384,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 586 184,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.06.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0034/18
  Tytuł projektu: AS: aktywnie - społecznie
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 993 317,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 961 317,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.06.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0041/18
  Tytuł projektu: AKCELERATOR KARIER-PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA GDAŃSK GLOBAL
  Siedziba Beneficjenta: Gdańsk
  Wartość projektu: 349 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 338 510,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 14.04.2019 r. – 14.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.06.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0042/18
  Tytuł projektu: Aktywni na 100 lat
  Nazwa Beneficjenta: LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 2 053 021,40 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 932 701,40 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.06.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0056/18
  Tytuł projektu: Czas na Młodzież 2019
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE MORENA
  Siedziba Beneficjenta: Gdańsk
  Wartość projektu: 9 366 720,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 9 072 720,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.06.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0061/18
  Tytuł projektu: Aktywni Młodzi - program rozwoju kompetencji społecznych
  Nazwa Beneficjenta: ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 1 036 400,62 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 005 275,62 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.06.2019 r.
 8. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0081/18
  Tytuł projektu: Akademia Liderów XXI w.
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE LATAWIEC
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 239 821,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 232 621,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2019 r.
 9. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0088/18
  Tytuł projektu: Międzypokoleniowy punkt konsultacji senioralnej szansą na rozwój kompetencji młodzieży
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE "PODAJ RĘKĘ"
  Siedziba Beneficjenta: Miłocin
  Wartość projektu: 355 592,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 343 592,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 31.03.2020 r.
  Data podpisania umowy: 12.06.2019 r.

W czerwcu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18, ogłoszonego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0057/18
  Tytuł projektu: Model franczyzy usług społecznych - opieka ze smakiem
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA PRO OMNIS
  Siedziba Beneficjenta: Bydgoszcz
  Wartość projektu: 1 999 512,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 999 512,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 30.11.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.06.2019 r.