W styczniu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17, ogłoszonego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0062/17
  Tytuł projektu: STAŻ I KWALIFIKACJE - SZANSA NA PRACĘ! - program aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej
  Nazwa Beneficjenta: BEST COMPLEX Beata Staniszewska
  Siedziba Beneficjenta: Radom
  Wartość projektu: 979 312,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 949 932,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 21.01.2019 r.

W styczniu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0001/18
  Tytuł projektu: Pełnosprawni do dzieła
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 999 750,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 969 757,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.07.2020 r.
  Data podpisania umowy: 28.01.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0011/18
  Tytuł projektu: Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Bydgoszcz
  Siedziba Beneficjenta: Bydgoszcz
  Wartość projektu: 547 700,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 531 269,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 28.01.2019 r.