W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy VIII cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Pliki do pobrania

VIII cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 102.48 KB)