W sierpniu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0008/18
  Tytuł projektu: Wolontariat sposobem na samodoskonalenie!
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO JEDEN UNIWERSYTET
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 999 600,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 969 600,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.10.2020 r.
  Data podpisania umowy: 29.08.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0021/18
  Tytuł projektu: Bądź aktywny społecznie. Projekt rozwoju kompetencji społecznych młodzieży w gminie Kraków
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA NA RZECZ RODZINY "OSŁOŃ"
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 70 345,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 68 145,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 20.08.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0055/18
  Tytuł projektu: Aktywność społeczna - zrób to dla siebie
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA PROMOCJI INICJATYW SPOŁECZNYCH POLPROM
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 335 900,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 325 823,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 19.08.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0078/18
  Tytuł projektu: MŁODZI KOMPETENTNI
  Nazwa Beneficjenta: TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ W LUBLINIE
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 975 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 945 750,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.10.2020 r.
  Data podpisania umowy: 06.08.2019 r.