W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18