W lutym 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17, ogłoszonego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0073/17
  Tytuł projektu: Pracujący Romowie - to możliwe
  Nazwa Beneficjenta: ORGANIZOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ Karolina Kwiatkowska
  Siedziba Beneficjenta: Radom
  Wartość projektu: 1 415 856,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 373 349,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 05.02.2019 r.

W lutym 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0045/18
  Tytuł projektu: Młodzież gotowa do działania
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Opolskie
  Siedziba Beneficjenta: Opole
  Wartość projektu: 821 691,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 780 338,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 29.02.2020 r.
  Data podpisania umowy: 25.02.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0049/18
  Tytuł projektu: Głucha młodzież solidarna w działaniu
  Nazwa Beneficjenta: Polski Związek Głuchych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 030 300,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 999 376,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 15.02.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0087/18
  Tytuł projektu: Młodzi – KOMPETENTNI!
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Społecznych „BARWY ZIEMI”
  Siedziba Beneficjenta: Olszanka
  Wartość projektu: 969 515,62 PLN
  Wartość dofinansowania: 940 415,62 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 28.02.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0070/18
  Tytuł projektu: Młodzi, zdolni, aktywni!
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
  Siedziba Beneficjenta: Ostrów Wielkopolski
  Wartość projektu: 493 240,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 477 240,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 15.02.2019 r.