W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu publikujemy VII cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Pliki do pobrania

VII cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 98.71 KB)