W październiku 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0079/18
Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju kompetencji społecznych młodych ludzi poprzez zaangażowanie w lokalne działania społeczne w powiecie krasnostawskim
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI
Siedziba Beneficjenta: Jaślików
Wartość projektu: 103 425,00 PLN
Wartość dofinansowania: 100 228,50 PLN
Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.
Data podpisania umowy: 18.10.2019 r.