W kwietniu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17, ogłoszonego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0065/17
  Tytuł projektu: Czas na śląskich Romów
  Nazwa Beneficjenta: Narodowe Forum Doradztwa Kariery
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 942 950,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 914 661,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 25.04.2019 r.

W kwietniu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 14 umów o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0006/18
  Tytuł projektu: Myśleć, pracować, współpracować
  Nazwa Beneficjenta: POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 538 750,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 520 390,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 08.04.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0015/18
  Tytuł projektu: Pomorska Akademia Wolontariatu
  Nazwa Beneficjenta: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
  Siedziba Beneficjenta: Sopot
  Wartość projektu: 443 478,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 430 174,14 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 04.04.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0016/18
  Tytuł projektu: Społeczna ścieżka aktywności
  Nazwa Beneficjenta: HUMANEO
  Siedziba Beneficjenta: Nowy Sącz
  Wartość projektu: 504 150,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 489 025,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 29.02.2020 r.
  Data podpisania umowy: 09.04.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0018/18
  Tytuł projektu: Warsztat Lidera
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA ŁÓDŹ AKADEMICKA
  Siedziba Beneficjenta: Łódź
  Wartość projektu: 1 673 785,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 623 571,64 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 26.04.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0022/18
  Tytuł projektu: Akademia młodego wolontariusza
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 614 437,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 596 002,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 29.02.2019 r.
  Data podpisania umowy: 16.04.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0028/18
  Tytuł projektu: Umiejętności społeczne w sektorze sportu
  Nazwa Beneficjenta: TOWARZYSTWO SPORTOWE IRON MAN
  Siedziba Beneficjenta: Gogolin
  Wartość projektu: 250 250,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 242 742,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 02.04.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0031/18
  Tytuł projektu: Ambasadorzy Niemożliwego - rozbudzimy Wasze marzenia
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM ULICA
  Siedziba Beneficjenta: Katowice
  Wartość projektu: 533 337,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 493 257,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 04.03.2019 r. – 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 23.04.2019 r.
 8. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0036/18
  Tytuł projektu: Aktywna młodzież - wolontariat TPD
  Nazwa Beneficjenta: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 889 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 758 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 15.04.2019 r.
 9. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0057/18
  Tytuł projektu: WolontariART - młodzi artyści już nie egoiści
  Nazwa Beneficjenta: FULLTURA - STOWARZYSZENIE FORM TWÓRCZYCH
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 399 150,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 387 175,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 29.04.2019 r.
 10. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0059/18
  Tytuł projektu: Akademia Kreatywnej Kariery
  Nazwa Beneficjenta: TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI CHRZANOWSKIEJ W CHRZANOWIE
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 899 025,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 872 025,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2021 r.
  Data podpisania umowy: 04.04.2019 r.
 11. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0065/18
  Tytuł projektu: Łączymy pokolenia- wolontariat
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA DZIECI-DZIECIOM
  Siedziba Beneficjenta: Kobyłka
  Wartość projektu: 998 545,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 968 547,39 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 30.11.2020 r.
  Data podpisania umowy: 23.04.2019 r.
 12. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0068/18
  Tytuł projektu: MoNaStyR - Młodzi Na Styku kultuR
  Nazwa Beneficjenta: PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI PRZEMYSKO-GORLICKIEJ "ELEOS"
  Siedziba Beneficjenta: Gładyszów
  Wartość projektu: 498 781,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 483 381,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 23.04.2019 r.
 13. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0069/18
  Tytuł projektu: Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA IM. LESŁAWA A. PAGI
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 185 530,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 178 886,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 07.01.2019 r. – 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 16.04.2019 r.
 14. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0073/18
  Tytuł projektu: M-POWER: Siła młodych
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA TWÓRCZOŚCI, EDUKACJI I ANIMACJI MŁODZIEŻY - "TEATRIKON"
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 549 789,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 532 689,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 07.01.2019 r. – 31.12.2020 r.