Bliżej Funduszy Europejskich

Relacje ze spotkań


Mapa


Wideo

Inauguracja cyklu konferencji "Bliżej Funduszy Europejskich"

Ekonomia społeczna

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE)

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej – Spółdzielnia socjalna „Tlen & Terapia”

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej – Spółdzielnia socjalna „Art.Music”

Fundacja "Słonie na balkonie"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"

Spółdzielnia Socjalna ALEXIS

Pomoc społeczna

Skuteczna pomoc społeczna

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie

Gwarancje dla młodzieży

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Polski Związek Głuchych (PZG)

Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych więźniów

Areszt Śledczy w Lublinie / Zakład Karny w Chełmie

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu

Zakład Karny w Iławie

Zakład Karny w Gębarzewie

Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3