W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym negocjacji wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy X cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania oraz ostateczną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

  1. X cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu (PDF, 304.88 KB)
  2. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu (PDF, 424.93 KB)
  3. Skład Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu (PDF, 236.8 KB)

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18