W marcu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 5 umów o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Lista projektów:

1. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0032/18
Tytuł projektu: Pomagaj innym - rozwijaj siebie!
Nazwa Beneficjenta: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Siedziba Beneficjenta: Kraków
Wartość projektu: 93 525,00 PLN
Wartość dofinansowania: 89 025,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. - 31.12.2019 r.
Data podpisania umowy: 21.03.2019 r.

2. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0035/18
Tytuł projektu: Efektywni, gdy aktywni!
Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy "THINK!"
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 1 815 897,60 PLN
Wartość dofinansowania: 1 761 420,67 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
Data podpisania umowy: 13.03.2019 r.

3. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0044/18
Tytuł projektu: Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu
Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Piast
Siedziba Beneficjenta: Gliwice
Wartość projektu: 733 980,00 PLN
Wartość dofinansowania: 675 660,00 PLN
Okres realizacji projektu: 31.03.2019 r. - 30.09.2020 r.
Data podpisania umowy: 14.03.2019 r.

4. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0050/18
Tytuł projektu: Młodzi i skuteczni w podlaskim
Nazwa Beneficjenta: Fundacja Pro Anima
Siedziba Beneficjenta: Białystok
Wartość projektu: 390 197,40 PLN
Wartość dofinansowania: 363 077,40 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.07.2020 r.
Data podpisania umowy: 26.03.2019 r.

5. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0060/18
Tytuł projektu: Obudź swój potencjał społeczny
Nazwa Beneficjenta: Fundacja Niepodległości
Siedziba Beneficjenta: Lublin
Wartość projektu: 1 488 960,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 444 291,20 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. - 28.02.2021 r.
Data podpisania umowy: 05.03.2019 r.

W marcu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Lista projektów:

1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0048/18
Tytuł projektu: Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Siedziba Beneficjenta: Poznań
Wartość projektu: 6 416 803,80 PLN
Wartość dofinansowania: 6 416 803,80 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r.
Data podpisania umowy: 13.03.2019 r.

2. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0050/18
Tytuł projektu: Podyplomowe studia menedżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych
Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Siedziba Beneficjenta: Poznań
Wartość projektu: 3 578 632,56 PLN
Wartość dofinansowania: 3 578 632,56 PLN
Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. - 31.12.2020 r.
Data podpisania umowy: 21.03.2019 r.