W lipcu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 11 umów o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0002/18
  Tytuł projektu: Młodość, rozwój, POWER.
  Nazwa Beneficjenta: INSTYTUT WIEDZY I KOMPETENCJI
  Siedziba Beneficjenta: Gdynia
  Wartość projektu: 374 985,63 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 625,63 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. –31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 09.07.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0024/18
  Tytuł projektu: Wartościowy wolontariat - wartościowa przyszłość!
  Nazwa Beneficjenta: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 717 915,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 688 083,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. –30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 18.07.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0026/18
  Tytuł projektu: LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI "POMOST"
  Siedziba Beneficjenta: Świebodzin
  Wartość projektu: 1 643 282,40 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 593 983,92 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 24.07.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0029/18
  Tytuł projektu: Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA WIEDZY I DIALOGU SPOŁECZNEGO AGERE AUDE
  Siedziba Beneficjenta: Chorzów
  Wartość projektu: 117 725,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 114 193,10 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.07.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0037/18
  Tytuł projektu: Rozwój przydatnych na rynku pracy kompetencji społecznych wolontariuszy Fundacji Court Watch Polska
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA COURT WATCH POLSKA
  Siedziba Beneficjenta: Toruń
  Wartość projektu: 621 460,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 602 760,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.07.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0047/18
  Tytuł projektu: Silna i kompetentna młodzież
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA "MERKURY"
  Siedziba Beneficjenta: Wałbrzych
  Wartość projektu: 390 400,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 378 400,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 26.07.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0048/18
  Tytuł projektu: Indywidualny Program Rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA TDJ  NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU
  Siedziba Beneficjenta: Wieszowa
  Wartość projektu: 475 710,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 461 210,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 15.07.2019 r.
 8. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0066/18
  Tytuł projektu: Młodzież aktywna społecznie
  Nazwa Beneficjenta: GMINA MIASTO TORUŃ/POWIATOWY URZĄD PRACY DLA MIASTA TORUNIA
  Siedziba Beneficjenta: Toruń
  Wartość projektu: 69 100,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 67 027,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 18.07.2019 r.
 9. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0076/18
  Tytuł projektu: Młodzież solidarna z dziedzictwem
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 799 860,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 774 660,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 04.07.2019 r.
 10. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0080/18
  Tytuł projektu: Odkrywam kompetencje - podejmuję inicjatywy.
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE DORADCÓW EUROPEJSKICH PLINEU
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 533 800,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 517 786,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 05.07.2019 r.
 11. Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0085/18
  Tytuł projektu: Otwarci na innych
  Nazwa Beneficjenta: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU
  Siedziba Beneficjenta: Słupsk
  Wartość projektu: 297 145,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 288 145,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 18.07.2019 r.

W lipcu 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18, ogłoszonego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.09.00-00-0064/19
  Tytuł projektu: Ekonomia społeczna dla szkół
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE CZAS PRZESTRZEŃ TOŻSAMOŚĆ
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 1 267 540,13 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 267 540,13 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 28.02.2022 r.
  Data podpisania umowy: 04.07.2019 r.