W związku dokonaną przez Instytucję Zarządzającą aktualizacją wzoru umowy o dofinansowanie, a także uzupełnieniem jej zapisów o kwestie dotyczące przekazania klucza do Koncepcji systemu weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych, Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 w Działaniu 1.4 Młodzież solidarna w działaniu PO WER dokonała zmiany w załącznikach do regulaminu konkursu.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18