W listopadzie 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, ogłoszonego w I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Lista projektów:

 • Nr projektu: POWR.01.04.00-00-0043/18
  Tytuł projektu: Kompetencje społeczne szansą na sukces
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 283 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 274 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 22.11.2019 r.