Zakończony data naboru wniosków od 28.02.2019 do 01.07.2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.

Wyniki naboru

13.09.2019

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 – część 6 (PDF, 113.6 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 – część 3 (PDF, 117.61 KB)

25.07.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 – część 5 (PDF, 258.12 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 – część 2 (PDF, 261.93 KB)

03.07.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 – część 4 (PDF, 258.5 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 – część 1 (PDF, 226.04 KB)

18.06.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 – część 3 (PDF, 103.74 KB)

27.05.2019
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach III rundy w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 (PDF, 113.95 KB)

06.05.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 – część 2 (PDF, 260.45 KB)

10.04.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 – część 1 (PDF, 289.23 KB)

06.03.2019
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach II rundy w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 (PDF, 179.66 KB)

12.12.2018
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach I rundy w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 (PDF, 209.41 KB)

Aktualności

13.09.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej i drugiej rundy konkursu

25.07.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej i drugiej rundy konkursu

16.07.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach IV rundy konkursu

03.07.2019
Podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów

03.07.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej i drugiej rundy konkursu

18.06.2019
Zamknięcie naboru wniosków

18.06.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej rundy konkursu - część 3

05.06.2019
Podpisano 8 umów o dofinansowanie projektów

27.05.2019
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach III rundy konkursu

11.05.2019
Wydłużenie terminu naboru wniosków w IV rundzie konkursu

06.05.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej rundy konkursu – część 2

26.04.2019
Wydłużenie terminu naboru wniosków w IV rundzie konkursu

10.04.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej rundy konkursu – część 1

14.03.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach III rundy konkursu

6.03.2019
Lista projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach II rundy konkursu

28.02.2019
Zmiana w regulaminie konkursu

14.12.2018
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (II runda)

12.12.2018
Lista projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji

20.11.2018
Zmiana numerów kontaktowych

20.09.2018
Zmiana w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu

20.09.2018
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach I rundy konkursu

30.08.2018
Zmiany w regulaminie konkursu

6.08.2018
Zmiany w regulaminie konkursu

6.07.2018
Zaproszenie na drugie spotkanie informacyjne

21.06.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dn. 5 lipca 2018 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu są przyjmowane w czterech rundach:

  • I runda: 01.07.2018 - 31.08.2018 (do godz. 12:00)
  • II runda: 31.08.2018 (od godz. 12:01) - 30.11.2018 (do godz. 12:00)
  • III runda: 30.11.2018 (od godz. 12:01) - 28.02.2019 (do godz. 12:00)
  • IV runda: 28.02.2019 (od godz. 12:01) - 01.07.2019 (do godz. 12:00)

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 44 564 317,74 PLN. Ostateczna wartość alokacji jest zależna od wysokości środków zakontraktowanych w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 z dnia 10.05.2019 (PDF, 901.32 KB) - aktualny - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Dokumenty do umowy o dofinansowanie:

Dodatkowe materiały:

Konkurs jest organizowany w oparciu o akty prawne i dokumenty wymienione w rozdziale I Regulaminu konkursu, m.in. Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom została przedstawiona w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: