W październiku 2019 roku MRPiPS podpisało 10 umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w ramach Działania 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER 2014-2020.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0280/18
  Tytuł projektu: "Skuteczność działania - Moc pomagania"
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miechów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
  Siedziba Beneficjenta: Miechów
  Wartość projektu: 361 241,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 361 241,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.10.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0296/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Czudcu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Czudec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu
  Siedziba Beneficjenta: Czudec
  Wartość projektu: 368 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 368 500,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 30.10.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0302/18
  Tytuł projektu: Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Konstancin-Jeziorna/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
  Siedziba Beneficjenta: Konstancin-Jeziorna
  Wartość projektu: 450 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 450 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.10.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0304/18
  Tytuł projektu: Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy społecznej w Suchym Lesie.
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Suchy Las/Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie
  Siedziba Beneficjenta: Suchy Las
  Wartość projektu: 210 841,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 210 841,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. - 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.10.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0305/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wielopole Skrzyńskie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
  Siedziba Beneficjenta: Wielopole Skrzyńskie
  Wartość projektu: 419 612,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 612,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.10.2020 r.
  Data podpisania umowy: 24.10.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0232/18
  Tytuł projektu: DOSKONALE
  Nazwa Beneficjenta: Gmina  Lipsko/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
  Siedziba Beneficjenta: Lipsko
  Wartość projektu: 370 552,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 370 552,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.10.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0266/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS OSIEK
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Osiek/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
  Siedziba Beneficjenta: Osiek
  Wartość projektu: 419 902,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 902,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.10.2019 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0273/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS WIEPRZ
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wieprz/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
  Siedziba Beneficjenta: Wieprz
  Wartość projektu: 419 478,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 478,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 25.10.2019 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0299/18
  Tytuł projektu: NOWY SCHEMAT - WYŻSZY STANDARD
  Nazwa Beneficjenta: Gmina  Miasto  Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu
  Siedziba Beneficjenta: Zgierz
  Wartość projektu: 843 895,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 843 895,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.10.2019 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0231/18
  Tytuł projektu: Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Siechnice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
  Siedziba Beneficjenta: Siechnice
  Wartość projektu: 449 641,79 PLN
  Wartość dofinansowania: 449 641,79 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 09.10.2019 r.