W lipcu 2019 roku MRPiPS podpisało 6 umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020 oraz 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego pn. Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0253/18
  Tytuł projektu: Nowa jakość świadczonej pracy socjalnej - wdrożenie zmian organizacyjnych
  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wadowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
  Siedziba Beneficjenta: Wadowice
  Wartość projektu: 418 942,53 PLN
  Wartość dofinansowania: 418 942,53 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. - 30.04.2020 r.
  Data podpisania umowy: 10.07.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0260/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Żary/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
  Siedziba Beneficjenta: Żary
  Wartość projektu: 417 625,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 417 625,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 30.06.2020 r.
  Data podpisania umowy: 02.07.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0233/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Wejherowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wejherowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
  Siedziba Beneficjenta: Wejherowo
  Wartość projektu: 278 444,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 278 444,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 11.07.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0237/18
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach
  Nazwa Beneficjenta: Gliwice - Miasto Na Prawach Powiatu / Ośrodek Pomocy Społecznej W Gliwicach
  Siedziba Beneficjenta: Gliwice
  Wartość projektu: 698 764,55 PLN
  Wartość dofinansowania: 698 764,55 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 30.11.2020 r.
  Data podpisania umowy: 05.07.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0279/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Olsztyn/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Olsztynie
  Siedziba Beneficjenta: Olsztyn
  Wartość projektu: 860 122,07 PLN
  Wartość dofinansowania: 860 122,07 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 04.07.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0256/18
  Tytuł projektu: Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS  w Krasnymstawie
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Krasnystaw/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Krasnymstawie
  Siedziba Beneficjenta: Krasnystaw
  Wartość projektu: 374 101,09 PLN
  Wartość dofinansowania: 374 101,09 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.07.2020 r.
  Data podpisania umowy: 02.07.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0063/19
  Tytuł projektu: Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób
  o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami
  Nazwa Beneficjenta: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 9 398 533,11 PLN
  Wartość dofinansowania: 9 398 533,11PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.03.2023 r.
  Data podpisania umowy: 26.07.2019 r.