W grudniu 2019 roku MRPiPS podpisało 12 umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta oraz 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujących szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej w ramach Działania 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER 2014-2020.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0320/19
  Tytuł projektu: Wsparcie i integracja - usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Aleksandrowie Łódzkim
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Aleksandrów Łódzki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
  Siedziba Beneficjenta: Aleksandrów Łódzki
  Wartość projektu: 390 147,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 390 147,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. - 31.07.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.12.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0259/18
  Tytuł projektu: GOPS w Mikołajkach Pomorskich w Nowej Odsłonie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Mikołajki Pomorskie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
  Siedziba Beneficjenta: Mikołajki Pomorskie
  Wartość projektu: 419 825,18 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 825,18 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.12.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0284/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Trzebnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Siedziba Beneficjenta: Trzebnica
  Wartość projektu: 415 530,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 415 530,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 23.12.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0312/19
  Tytuł projektu: MOPS Brańsk zmienia się na lepsze
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Brańsk/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku
  Siedziba Beneficjenta: Brańsk
  Wartość projektu: 430 720,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 430 720,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.12.2019 r. - 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 23.12.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0290/18
  Tytuł projektu: Profesjonalni w działaniu
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka M.St. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 900 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 900 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 09.12.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0329/19
  Tytuł projektu: Bliżej ludzi
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Jabłonna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
  Siedziba Beneficjenta: Jabłonna
  Wartość projektu: 418 116,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 418 116,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.12.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0283/18
  Tytuł projektu: Ruda Śląska - nowa jakość pracy socjalnej
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Ruda Śląska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
  Siedziba Beneficjenta: Ruda Śląska
  Wartość projektu: 711 040,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 711 040,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 04.12.2019 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0314/19
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Drezdenko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku
  Siedziba Beneficjenta: Drezdenko
  Wartość projektu: 421 325,12 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 325,12 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 05.12.2019 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0294/18
  Tytuł projektu: Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Chrzanów- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 445 325,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 445 325,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 05.12.2019 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0325/19
  Tytuł projektu: RESTART w OPS w Ząbkach !
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Ząbki/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach
  Siedziba Beneficjenta: Ząbki
  Wartość projektu: 416 031,65 PLN
  Wartość dofinansowania: 416 031,65 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 04.12.2019 r.
 11. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0307/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie
  Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Piaseczno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Piaseczno
  Wartość projektu: 834 762,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 834 762,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 04.12.2019 r.
 12. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0291/18
  Tytuł projektu: Nowa struktura organizacyjna - nowa jakość pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Libiąż/Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu
  Siedziba Beneficjenta: Libiąż
  Wartość projektu: 443 900,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 443 900,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.12.2019 r.
 13. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0365/19
  Tytuł projektu: Akademia Rozwoju Kadr Pomocy Społecznej - makroregion VI
  Nazwa Beneficjenta: MDDP Akademia Biznesu Sp. Z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 084 252,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 051 724,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 20.12.2019 r.