W lutym 2020 roku MRPiPS podpisało 10 umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta oraz 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujących szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0346/19
  Tytuł projektu: Nowe rozwiązania - reorganizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Bledzewie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Bledzew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie
  Siedziba Beneficjenta: Bledzew
  Wartość projektu: 322 100,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 322 100,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 13.02.2020 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0382/19
  Tytuł projektu: Gops Strzelin - nowe otwarcie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Strzelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
  Siedziba Beneficjenta: Strzelin
  Wartość projektu: 421 068,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 068,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. - 31.07.2021 r.
  Data podpisania umowy: 27.02.2020 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0317/19
  Tytuł projektu: "Od nowa" - nowa jakość na Bemowie
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 886 950,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 886 950,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 27.02.2020 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0350/19
  Tytuł projektu: Otwarci na zmiany-wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Lubiszyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie
  Siedziba Beneficjenta: Lubiszyn
  Wartość projektu: 421 250,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 250,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 27.02.2020 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0319/19
  Tytuł projektu: Usprawnienie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Lidzbarku Warmińskim
  Siedziba Beneficjenta: Lidzbark Warmiński
  Wartość projektu: 419 600,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 600,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.02.2020 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0342/19
  Tytuł projektu: Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Urzędów
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Urzędów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie
  Siedziba Beneficjenta: Urzędów
  Wartość projektu: 289 506,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 289 506,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 30.09.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.02.2020 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0389/19
  Tytuł projektu: Zmiana organizacji pracy w GOPS Żagań to skuteczna pomoc społeczna
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Żagań/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
  Siedziba Beneficjenta: Żagań
  Wartość projektu: 385 587,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 385 587,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.02.2020 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0381/19
  Tytuł projektu: Gops Chojnów - nowe otwarcie!
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Chojnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie
  Siedziba Beneficjenta: Chojnów
  Wartość projektu: 416 850,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 416 850,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. - 31.07.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.02.2020 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0351/19
  Tytuł projektu: Gotowi na zmiany
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Szprotawa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
  Siedziba Beneficjenta: Szprotawa
  Wartość projektu: 383 936,37 PLN
  Wartość dofinansowania: 383 936,37 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 12.02.2020 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0385/19
  Tytuł projektu: Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy  poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Czerwieńsk/Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
  Siedziba Beneficjenta: Czerwieńsk
  Wartość projektu: 412 887,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 412 887,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.02.2020 r.
 11. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0355/19
  Tytuł projektu: Akademia Pomocy Społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Białymstoku
  Siedziba Beneficjenta: Białystok
  Wartość projektu: 558 231,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 541 484,31PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. 31.01.2022 r.
  Data podpisania umowy: 26.02.2020 r.
 12. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0361/19
  Tytuł projektu: Kompetencje plus
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Rzeszowie
  Siedziba Beneficjenta: Rzeszów
  Wartość projektu: 1 018 194,17 PLN
  Wartość dofinansowania: 987 648,34 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.07.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.02.2020 r.