W czerwcu 2019 roku MRPiPS podpisało 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, który realizowany jest w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0239/18
  Tytuł projektu: Gotowi na zmiany
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Sianów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie
  Siedziba Beneficjenta: Sianów
  Wartość projektu: 443 912,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 443 912,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 15.03.2019 r. - 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0268/18
  Tytuł projektu: Czas na zmiany - reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Stare Kurowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie
  Siedziba Beneficjenta: Stare Kurowo
  Wartość projektu: 281 060,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 281 060,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.07.2020 r.
  Data podpisania umowy: 25.06.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0263/18
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Toszek
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Toszek/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
  Siedziba Beneficjenta: Toszek
  Wartość projektu: 372 951,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 372 951,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. - 30.09.2020 r.
  Data podpisania umowy: 05.06.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0244/18
  Tytuł projektu: Od świadczenia do pracy socjalnej
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 899 750,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 899 750,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.07.2020 r.