We wrześniu 2019 roku MRPiPS podpisało 14 umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0306/18
  Tytuł projektu: "Nowoczesny i skuteczny  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu"
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
  Siedziba Beneficjenta: Elbląg
  Wartość projektu: 890 400,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 890 400,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 30.09.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0225/18
  Tytuł projektu: MOPS Świdwin - Reorganizacja
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Świdwin/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
  Siedziba Beneficjenta: Świdwin
  Wartość projektu: 414 255,62 PLN
  Wartość dofinansowania: 414 255,62 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.012.2020 r.
  Data podpisania umowy: 25.09.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0249/18
  Tytuł projektu: Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych
  Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Pleszew/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
  Siedziba Beneficjenta: Pleszew
  Wartość projektu: 449 289,57 PLN
  Wartość dofinansowania: 449 289,57 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 30.11.2020 r.
  Data podpisania umowy: 18.09.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0274/18
  Tytuł projektu: OPS Skuteczny
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wołomin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
  Siedziba Beneficjenta: Wołomin
  Wartość projektu: 420 548,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 420 548,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 25.09.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0295/18
  Tytuł projektu: Innowacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Pruszków/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
  Siedziba Beneficjenta: Pruszków
  Wartość projektu: 674 011,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 674 011,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.10.2020 r.
  Data podpisania umowy: 19.09.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0288/18
  Tytuł projektu: Ku profesjonalizmowi w OPS w Kowali. Skuteczna pomoc zadowolony klient.
  Nazwa Beneficjenta: Gmina  Kowala/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali
  Siedziba Beneficjenta: Kowala
  Wartość projektu: 417 700,00  PLN
  Wartość dofinansowania: 417 700,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 13.09.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0300/18
  Tytuł projektu: Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Przasnysz/ Miejski Pomocy Społecznej w Przasnyszu
  Siedziba Beneficjenta: Przasnysz
  Wartość projektu: 402 025,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 402 025,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 13.09.2019 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0286/18
  Tytuł projektu: EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE SZCZUTOWO
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Szczutowo/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie
  Siedziba Beneficjenta: Szczutowo
  Wartość projektu: 405 173,28 PLN
  Wartość dofinansowania: 405 173,28 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.09.2019 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0229/18
  Tytuł projektu: Nowy model pracy socjalnej i usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Pszczew / Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
  Siedziba Beneficjenta: Pszczew
  Wartość projektu: 414 705,67 PLN
  Wartość dofinansowania: 414 705,67 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 12.09.2019 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0287/18
  Tytuł projektu: Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 887 401,99 PLN
  Wartość dofinansowania: 887 401,99 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 10.09.2019 r.
 11. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0272/18
  Tytuł projektu: Przyjazny OPS Serock
  Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Serock / Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku
  Siedziba Beneficjenta: Serock
  Wartość projektu: 267 053,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 267 053,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.09.2019 r.
 12. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0234/19
  Tytuł projektu: Oddzielenie pracy socjalnej od pracy administracyjnej
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Radzyń Podlaski/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
  Siedziba Beneficjenta: Radzyń Podlaski
  Wartość projektu: 404 441,50PLN
  Wartość dofinansowania: 404 441,50PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.09.2019 r.
 13. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0278/19
  Tytuł projektu: Profesjonalne usługi pomocowe
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Dąbrowa Tarnowska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
  Siedziba Beneficjenta: Dąbrowa Tarnowska
  Wartość projektu: 295 662,50  PLN
  Wartość dofinansowania: 295 662,50  PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.09.2019 r.
 14. Tytuł projektu: EFEKTYWNIE I SKUTECZNIE
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Iłża/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży
  Siedziba Beneficjenta: Iłża
  Wartość projektu: 355 775,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 355 775,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 03.09.2019 r.