W marcu 2020 roku MRPiPS podpisało 6 umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta oraz 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujących szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej w ramach Działania 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER 2014-2020.

Poniżej lista projektów:

 • Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0316/19
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Świlczy
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Świlcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
  Siedziba Beneficjenta: Świlcza
  Wartość projektu: 426 493,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 426 493,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 31.07.2021 r.
  Data podpisania umowy: 27.03.2020 r.
 • Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0281/18
  Tytuł projektu: "Z myślą o społeczności"
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Charsznica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy
  Siedziba Beneficjenta: Miechów-Charsznica (część miejscowości Charsznica)
  Wartość projektu: 246 650,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 246 650,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 18.03.2020 r.
 • Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0315/19
  Tytuł projektu: Realizacja zmian w pomocy
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Prażmów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Prażmów
  Wartość projektu: 297 490,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 297 490,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 18.03.2020 r.
 • Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0323/19
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Gozdnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy
  Siedziba Beneficjenta: Gozdnica
  Wartość projektu: 447 893,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 447 893,75 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. - 31.07.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.03.2020 r.
 • Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0339/19
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Otyń/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z Siedzibą
  w Niedoradzu
  Siedziba Beneficjenta: Otyń
  Wartość projektu: 449 785,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 449 785,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 10.03.2020 r.
 • Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0327/19
  Tytuł projektu: STAWIAMY NA JAKOŚĆ
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Maków Podhalański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
  Siedziba Beneficjenta: Maków Podhalański
  Wartość projektu: 408 562,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 408 562,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 02.03.2020 r.
 • Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0375/19
  Tytuł projektu: KOMPETENTNI I EFEKTYWNI - szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Młodych Lubuszan
  Siedziba Beneficjenta: Sulęcin
  Wartość projektu: 1 139 784,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 105 590,48 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. - 31.05.2022 r.
  Data podpisania umowy: 13.03.2020 r.
 • Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0368/19
  Tytuł projektu: Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Flexi Mind
  Siedziba Beneficjenta: Dębska Kuźnia
  Wartość projektu: 1 007 997,60 PLN
  Wartość dofinansowania: 977 757,67 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.
  Data podpisania umowy: 27.03.2020 r.