Informujemy, że zmianie uległ zapis Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 w rozdziale II. „Informacje ogólne i przedmiot konkursu” dotyczący osób, do których można zwrócić się z zapytaniami w ramach konkursu i ich danych, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można kierować do Pani Małgorzaty Skwary – pod nr telefonu: 22 661 19 21 lub na adres e-mail: malgorzata.skwara@mrpips.gov.pl lub do Pani Katarzyny Gajdy-Kałowskiej – pod nr telefonu 22 661 19 20 lub na adres e-mail: katarzyna.gajda-kalowska@mrpips.gov.pl

W pozostałym zakresie regulamin pozostaje bez zmian.

Aktualny regulamin konkursu, z naniesioną zmianą, jest dostępny na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18