W listopadzie 2019 roku MRPiPS podpisało 7 umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0250/18
  Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Halinów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Halinów
  Wartość projektu: 421 462,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 462,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.12.2020 r.
  Data podpisania umowy: 21.11.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0310/18
  Tytuł projektu: Działamy profesjonalnie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska w Lubaczowie/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie
  Siedziba Beneficjenta: Lubaczów
  Wartość projektu: 374 320,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 374 320,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 25.11.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0308/18
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Lesznowola/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
  Siedziba Beneficjenta: Lesznowola
  Wartość projektu: 419 906,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 419 906,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 08.11.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0303/18
  Tytuł projektu: GOPS- organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Łopiennik Górny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym
  Siedziba Beneficjenta: Łopiennik Górny
  Wartość projektu: 325 377,82 PLN
  Wartość dofinansowania: 325 377,82 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 19.11.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0292/18
  Tytuł projektu: Nowe możliwości - lepsza prespektywa
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Czerniejewo/ M-Gops w Czerniejewie
  Siedziba Beneficjenta: Czerniejewo
  Wartość projektu: 233 185,30 PLN
  Wartość dofinansowania: 233 185,30 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. - 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 19.11.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0297/18
  Tytuł projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
  Siedziba Beneficjenta: Sępólno Krajeńskie
  Wartość projektu: 421 219,97 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 219,97 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 19.11.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0289/18
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej w OPS w Świebodzinie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Świebodzin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
  Siedziba Beneficjenta: Świebodzin
  Wartość projektu: 246 684,17 PLN
  Wartość dofinansowania: 246 684,17 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 28.02.2021 r.
  Data podpisania umowy: 14.11.2019 r.