W styczniu 2020 roku MRPiPS podpisało 8 umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta oraz 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujących szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0324/19
  Tytuł projektu: Podniesienie standardu usług w GOPS Gruta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Gruta/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie
  Siedziba Beneficjenta: Mełno
  Wartość projektu: 325 240,43 PLN
  Wartość dofinansowania: 325 240,43 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 23.01.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0334/19
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
  Siedziba Beneficjenta: Reguły
  Wartość projektu: 359 300,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 359 300,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.04.2021 r.
  Data podpisania umowy: 22.01.2020 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0285/18
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Lubniewice/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach
  Siedziba Beneficjenta: Lubniewice
  Wartość projektu: 144 737,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 144 737,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. - 31.01.2021 r.
  Data podpisania umowy: 22.01.2020 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0337/19
  Tytuł projektu: Nowa i skuteczna pomoc społeczna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Nowogródek Pomorski/  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim
  Siedziba Beneficjenta: Nowogródek Pomorski
  Wartość projektu: 436 471,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 436 471,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. - 31.08.2021 r.
  Data podpisania umowy: 08.01.2020 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0322/19
  Tytuł projektu: Efektywna i skuteczna pomoc społeczna
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Rejowiec Fabryczny/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym
  Siedziba Beneficjenta: Rejowiec Fabryczny
  Wartość projektu: 280 606,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 280 606,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 07.01.2020 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0345/19
  Tytuł projektu: Usprawnienia organizacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie-oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej.
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Rzgów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Rzgów
  Wartość projektu: 172 522,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 172 522,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 07.01.2020 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0338/19
  Tytuł projektu: GOPS odNowa.  Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Dębowa Łąka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące
  Siedziba Beneficjenta: Dębowa Łąka
  Wartość projektu: 282 625,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 282 625,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 07.01.2020 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0313/19
  Tytuł projektu: Lepsza struktura organizacyjna większą skutecznością działań
  Nazwa Beneficjenta: Gmina I Miasto Tuliszków/ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Tuliszkowie
  Siedziba Beneficjenta: Tuliszków
  Wartość projektu: 415 386,93 PLN
  Wartość dofinansowania: 415 386,93 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 07.01.2020 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0360/19
  Tytuł projektu: Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Gospodarcza "Pro Europa"
  Siedziba Beneficjenta: Toruń
  Wartość projektu: 829 842,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 804 947,22 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. - 31.12.2021 r.
  Data podpisania umowy: 31.01.2020 r.