Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2019 r. o godzinie 12:00, zakończony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.

Decyzja IOK o zamknięciu konkursu wynika z wyczerpania alokacji przewidzianej na konkurs.

Zobacz także

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19