Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Zakończony data naboru wniosków od 01.11.2018 do 31.01.2019

Aktualności

21.02.2019
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu

07.01.2019
Projekty skierowane do etapu negocjacji złożone w IV rundzie konkursu

18.12.2018
I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy

30.10.2018
Rozpoczęcie naboru w ramach V rundy konkursu

08.10.2018
Podpisano 20 umów o dofinansowanie projektów

01.10.2018
Projekty skierowane do etapu negocjacji złożone w III rundzie konkursu

14.09.2018
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu

03.09.2018
Skład członków Komisji Oceny Projektów

29.08.2018
I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu

29.08.2018
III cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

18.07.2018
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

27.06.2018
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

21.06.2018
Projekty skierowane do etapu negocjacji złożone w II rundzie konkursu

20.06.2018 r.
Zmiany w regulaminie konkursu

02.05.2018 r.
Projekty skierowane do etapu negocjacji złożone w I rundzie konkursu

09.04.2018 r.
Zmiany w regulaminie konkursu

12.02.2018 r.
Zmiany w regulaminie konkursu

26.01.2018 r.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

24.01.2018 r.
Zmiany w regulaminie konkursu

15.01.2018 r.
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dn. 5.02.2018 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w  sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Wnioskodawcy mogą składać wnioski w ramach odrębnych rund konkursu.

I runda
01.02 - 28.02.2018 (do godz. 23:59)

II runda
01.03 - 30.04.2018 (do godz. 23:59)

III runda
01.05 - 31.07.2018 (do godz. 23:59)

IV runda
01.08 - 31.10.2018 (do godz. 23:59)

V runda
01.11.2018 - 31.01.2019 (do godz. 23:59)

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Instytucje rynku pracy
  • Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
  • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
  • Specjalne Ośrodki Wychowawcze
  • Domy samotnej matki
  • Centralny Zarząd Służby Więziennej
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Szkoły specjalne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem. Niniejszy konkurs służy zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi 150 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 z dnia 18.06.2018 r. z zaznaczonymi zmianami - AKTUALNY (PDF, 1126.77 KB)

Poprzednie (nieaktualne) wersje regulaminu:

Wzory dokumentów do umowy:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VII regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu:

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 (PDF, 80.44 KB)