Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 listopada br. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie do V rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18, który służy zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Niniejszy nabór prowadzony będzie do dnia 31 stycznia 2019 roku (do godz. 23:59).

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego naboru znajdują się na stronach: https://efs.mrpips.gov.pl bądź https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl