MRPiPS podpisało w ramach Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER 2014-2020 20 umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0014/18-00
  Tytuł projektu: Ku przyszłości
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Kultury Informacyjnej
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 703 001,01 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 613 501,01 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.02 – 2019.05.31
  Data podpisania umowy: 30.08.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0054/18-00
  Tytuł projektu: Ku przyszłości - Edycja II
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Kultury Informacyjnej
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 406 746,17 PLN
  Wartość dofinansowania: 385 686,17 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.02 – 2018.12.30
  Data podpisania umowy: 30.08.2018 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0012/18-00
  Tytuł projektu: Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 1 475 892,67
  Wartość dofinansowania: 1 402 002,67
  Okres realizacji projektu: 2018.07.01 -2020.06.30
  Data podpisania umowy: 5.09.2018 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0013/18-00
  Tytuł projektu: SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja ECO-INNOVA
  Siedziba Beneficjenta: Wrocław
  Wartość projektu: 413 850,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 393 155,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 – 2019.07.31
  Data podpisania umowy: 5.09.2018 r.
 5. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0040/18-00
  Tytuł projektu: Możesz więcej niż myślisz
  Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GESAL" EUGENIUSZ SKOCZYŃSKI
  Siedziba Beneficjenta: Inowrocław
  Wartość projektu: 959 715,99 PLN
  Wartość dofinansowania: 911 730,19 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2020.08.31
  Data podpisania umowy: 11.09.2018 r.
 6. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0039/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi niezależni - readaptacja NEET
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
  Siedziba Beneficjenta: Ujście
  Wartość projektu: 983 002,49 PLN
  Wartość dofinansowania: 933 852,36 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 -2019.11.30
  Data podpisania umowy: 13.09.2018 r.
 7. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0028/18-00
  Tytuł projektu: Kreator kariery II
  Nazwa Beneficjenta: K&K KAMIL BAŁYS
  Siedziba Beneficjenta: Bachowice
  Wartość projektu: 1 343 478,32 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 276 304,40 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.01 – 2019.12.31
  Data podpisania umowy: 14.09.2018 r.
 8. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0029/18-00
  Tytuł projektu: Kompetencje Kwalifikacje Kariera
  Nazwa Beneficjenta: K&K KAMIL BAŁYS
  Siedziba Beneficjenta: Bachowice
  Wartość projektu: 1 354 208,64 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 286 498,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.01 -2019.12.31
  Data podpisania umowy: 19.09.2018 r.
 9. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0021/18-00
  Tytuł projektu: Praca szansą dla młodych!
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
  Siedziba Beneficjenta: Bilcza
  Wartość projektu: 748 199,30 PLN
  Wartość dofinansowania: 710 789,33 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2019.12.31
  Data podpisania umowy: 24.09.2018 r.
 10. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0022/18-00
  Tytuł projektu: SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2
  Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE PROREW
  Siedziba Beneficjenta: Kielce
  Wartość projektu: 748 199,30 PLN
  Wartość dofinansowania: 710 789,33 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2019.12.31
  Data podpisania umowy: 24.09.2018 r.
 11. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0037/18-00
  Tytuł projektu: Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA SUSTINAE
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu: 335 094,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 318 334,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.10.01 – 2019.10.31
  Data podpisania umowy: 24.09.2018 r.
 12. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0015/18-00
  Tytuł projektu: Młodość+Kompetencja=Praca II
  Nazwa Beneficjenta: SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU
  Siedziba Beneficjenta: Oświęcim
  Wartość projektu: 1 331 705,27 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 263 445,27 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2020.08.31
  Data podpisania umowy: 26.09.2018 r.
 13. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0031/18-00
  Tytuł projektu: Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia
  Nazwa Beneficjenta: HUMANEO
  Siedziba Beneficjenta: Nowy Sącz
  Wartość projektu: 684 337,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 650 120,15 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.10.01 -2019.10.31
  Data podpisania umowy: 26.09.2018 r.
 14. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0032/18-00
  Tytuł projektu: Odkryj z nami nowe możliwości!
  Nazwa Beneficjenta: EURONAUKA ANDRZEJ CZUBAJ
  Siedziba Beneficjenta: Środa Wielkopolska
  Wartość projektu: 1 003 663,77 PLN
  Wartość dofinansowania: 953 480,58 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 -2020.01.31
  Data podpisania umowy: 26.09.2018 r.
 15. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0033/18-00
  Tytuł projektu: MOST. Aktywizacja zawodowa dla osób młodych, w wieku 18-29 lat, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
  Nazwa Beneficjenta: EURONAUKA ANDRZEJ CZUBAJ
  Siedziba Beneficjenta: Środa Wielkopolska
  Wartość projektu: 1 003 663,77 PLN
  Wartość dofinansowania: 953 480,58  PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2020.02.29
  Data podpisania umowy: 26.09.2018 r.
 16. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0041/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi z nowymi perspektywami - kompleksowy projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej osób biernych zawodowo do 29 r.ż.
  Nazwa Beneficjenta: Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik
  Siedziba Beneficjenta: Bielsko-Biała
  Wartość projektu: 1 821 259,55 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 727 909,55 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.08.01 -2020.01.31
  Data podpisania umowy: 26.09.2018 r.
 17. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0004/18-00
  Tytuł projektu: Możesz wszystko!
  Nazwa Beneficjenta: GDELA KRYSTYNA AKUSTICA.MED
  Siedziba Beneficjenta: Biała Podlaska
  Wartość projektu: 720 198,60 PLN
  Wartość dofinansowania: 684 188,67 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2019.10.31
  Data podpisania umowy: 28.09.2018 r.
 18. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0010/18-00
  Tytuł projektu: Dobry start w przyszłość.
  Nazwa Beneficjenta: INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT SP. ZO.O.
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 1 188 430,20 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 125 430,20 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.10.01 -2020.03.31
  Data podpisania umowy: 28.09.2018 r.
 19. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0017/18-00
  Tytuł projektu: Impuls do samodzielności
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
  Siedziba Beneficjenta: Marcinkowice
  Wartość projektu: 1 712 281,34 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 626 667,27 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.01 -2020.01.31
  Data podpisania umowy: 28.09.2018 r.
 20. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0048/18-00
  Tytuł projektu: Pomorski sposób na pracę - wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych
  Nazwa Beneficjenta: FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 1 393 266,16 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 322 706,16 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.07.01 -2019.09.30
  Data podpisania umowy: 28.09.2018 r.