MRPiPS podpisało w ramach Działania 1.3 "Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji" PO WER 2014-2020 dwie kolejne umowy o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0139/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi - aktywni na rynku pracy i edukacji
  Nazwa Beneficjenta: Bieszczadzkie Forum Europejskie
  Siedziba Beneficjenta: Lesko
  Wartość projektu: 655 057,45 PLN
  Wartość dofinansowania: 622 304,45 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019-09-01 - 2021-02-28
  Data podpisania umowy: 14.12.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0138/18-00
  Tytuł projektu: Szansa na zawodowy sukces!
  Nazwa Beneficjenta: PROGRES Szymon Artwik
  Siedziba Beneficjenta: Skorochów
  Wartość projektu: 811 004,86 PLN
  Wartość dofinansowania: 770 454,61 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019-08-19 - 2021-02-28
  Data podpisania umowy: 30.12.2019 r.