W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w III i IV rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy III cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu oraz I cząstkową lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy konkursu.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18