W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w V rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy I cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach V rundy konkursu. Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Załączniki

I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach V rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży (PDF, 132.75 KB)