Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało w ramach Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER 2014-2020 7 umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0081/18-00
  Tytuł projektu: Młodzi profesjonalni konkurencyjni
  Nazwa Beneficjenta: Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność"
  Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 835 932,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 794 135,87 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.03.01 – 2020.04.30
  Data podpisania umowy: 04.03.2019 r.
 2. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0026/18-00
  Tytuł projektu: Klucz do przyszłości
  Nazwa Beneficjenta: Euro Consulting Wioletta Żybort
  Siedziba Beneficjenta: Ługi Ujskie
  Wartość projektu: 993 889,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 944 195,02 PLN
  Okres realizacji projektu: 2018.12.01- 2020.03.31
  Data podpisania umowy: 22.03.2019 r.
 3. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0077/18-00
  Tytuł projektu: Rozwiń skrzydła - młodzi na start
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Edukacji Nowoczesnej
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 443 727,44 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 371 540,44 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.03.01 – 2020.12.31
  Data podpisania umowy: 28.03.2019 r.
 4. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0076/18-00
  Tytuł projektu: Brawo TY
  Nazwa Beneficjenta: Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych "AWIS"
  Siedziba Beneficjenta: Warnkowo
  Wartość projektu: 767 208,12 PLN
  Wartość dofinansowania: 728 847,71 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.04.01 – 2021.02.28
  Data podpisania umowy: 17.04.2019 r.
 5. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0085/18-00
  Tytuł projektu: Nowy etap
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości
  Siedziba Beneficjenta: Poznań
  Wartość projektu: 1 030 117,08 PLN
  Wartość dofinansowania: 978 611,22 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.03.01 – 2020.08.31
  Data podpisania umowy: 25.04.2019 r.
 6. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0059/18-00
  Tytuł projektu: Akademia Kariery
  Nazwa Beneficjenta: Prospera Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska
  Siedziba Beneficjenta: Gdańsk
  Wartość projektu: 1 999 992,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 899 992,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.12.31
  Data podpisania umowy: 26.04.2019 r.
 7. Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0074/18-00
  Tytuł projektu: Twoja perspektywa.
  Nazwa Beneficjenta: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 767 403,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 725 403,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019.04.01 – 2020.09.30
  Data podpisania umowy: 29.04.2019 r.