W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18