W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w V rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży publikujemy III cząstkową listę w ramach V rundy konkursu.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Załączniki

III cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach V rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18