Wiadomości

Zobacz wszystkie wiadomości

Sukcesy projektów

Program aktywizacji społeczno-zawodowej tzw. młodzieży NEET w wieku 18-29 lat, w tym absolwentów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

dofinansowanie z UE: 935 362.37 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE

Cele programu

700 000 osób młodych objętych wsparciem