Wiadomości

Zobacz wszystkie wiadomości

Sukcesy projektów

Punkt zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.

dofinansowanie z UE: 653 612.50 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE

Cele programu

700 000 osób młodych objętych wsparciem