W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy II cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania. Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18