Bliżej Funduszy Europejskich

Relacja ze spotkania

W Bydgoszczy, 26 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W konferencji wzięli udział Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, przedstawiciele MRPiPS oraz podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP i Bank Gospodarstwa Krajowego.

W projektach realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 693 osoby młode (w tym 53 osoby niepełnosprawne) otrzymały wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

  • 525 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 163 osoby podjęły pracę lub rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 69 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. kujawsko-pomorskim 825 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych a 527 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Ponadto 50 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA udzieliło podmiotom ekonomii społecznej 10 pożyczek na kwotę ok. 1,1 mln zł.

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl

W sesji poświęconej ekonomii społecznej udział wzięli przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz podmiot ekonomii społecznej – Fundacja Pro Omnis.

O doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży biorącej udział w projektach OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży opowiedzieli pracodawcy zatrudniający uczestników projektów - firma HOLKAP Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz firma „Złota Podkowa” s.c. z Włocławka, natomiast osoba otrzymująca wsparcie opowiedziała o korzyściach płynących z uczestnictwa w projektach realizowanych przez OHP w województwie kujawsko-pomorskim.

Pracodawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu - opowiedział o korzyściach płynących z zatrudniania więźniów otrzymujących wsparcie w ramach projektu realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

O zaletach unijnego wsparcia mówił również beneficjent Programu - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie. Dodatkowo odbyła się debata poświęcona projektom PO WER mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej i ich pracowników. Wzięli w niej udział pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. Uczestnicy debaty, wskazując na korzyści jakie środki europejskie przyniosły instytucjom, które reprezentują, zachęcali równocześnie Ośrodki Pomocy Społecznej do korzystania ze wsparcia PO WER.

Konferencja w Bydgoszczy była dziewiątym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne spotkanie odbędzie się 17 maja w Opolu.

Prezentacje

Galeria

Bliżej Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Bliżej Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Bliżej Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Bliżej Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Bliżej Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Bliżej Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Bliżej Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Bliżej Funduszy Europejskich w Bydgoszczy