20 listopada 2018 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa lubuskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Bliżej Funduszy Europejskich

Relacja ze spotkania

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele MRPiPS, podmioty realizujące projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej w Szczecinie i w Poznaniu, Lubuska Wojewódzka Komenda OHP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W projektach realizowanych w województwie lubuskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój
630 osób młodych (w tym 49 osób niepełnosprawnych) otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

  • 515 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 109 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 28 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. lubuskim 704 więźniów zostało objętych wsparciem szkoleniowo-aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, a 581 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Ponadto 47 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie lubuskim Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udzielił podmiotom ekonomii społecznej 11 pożyczek na kwotę ok. 830 tys. zł.

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. MRPiPS ogłosiło w bieżącym roku 14 konkursów. Obecnie możliwe jest aplikowanie o środki w ramach konkursu na projekty w ramach Gwarancji dla Młodzieży, na realizację i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy oraz na wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl

W debacie poświęconej ekonomii społecznej wzięli udział przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum oraz Spółdzielni Socjalnych „Tlen & Terapia” i „ART.Music”.

Podczas konferencji odbyła się również debata poświęcona projektom mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej i ich pracowników, w której wzięli udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej w Deszcznie i w Międzyrzeczu.

Doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do osób młodych przedstawiła Lubuska Wojewódzka Komenda OHP, natomiast o wyzwaniach związanych z realizacją projektów skierowanych do osadzonych oraz o powrocie tych osób na rynek pracy i roli pracodawców w tym procesie, opowiedziały Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej w Szczecinie i w Poznaniu.

Konferencja w Gorzowie Wielkopolskim była ostatnim spotkaniem regionalnym w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”. Relacje z poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie internetowej www.EFS.mrpips.gov.pl/konferencje

Prezentacje

Galeria

Spotkanie Bliżej Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Spotkanie Bliżej Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Spotkanie Bliżej Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Spotkanie Bliżej Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Spotkanie Bliżej Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Spotkanie Bliżej Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Spotkanie Bliżej Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim