Bliżej Funduszy Europejskich

Relacja ze spotkania

W Gdańsku, 27 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa pomorskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W konferencji wzięli udział Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, przedstawiciele MRPiPS oraz podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku, Pomorska Komenda OHP i Bank Gospodarstwa Krajowego.

W projektach realizowanych w województwie pomorskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 942 osoby młode (w tym 81 osób niepełnosprawnych) otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

  • 725 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 171 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 75 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. pomorskim 732 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych a 485 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Ponadto 50 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie pomorskim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA udzieliło 21 podmiotom ekonomii społecznej pożyczek na kwotę 3,1 mln zł.

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r.

W sesji poświęconej ekonomii społecznej udział wzięli przedstawiciele: Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, Banku Gospodarstwa Krajowego, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” oraz podmiot ekonomii społecznej - Aleksandra Sp. z o.o.

O doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży biorącej udział w projektach OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży opowiedzieli pracodawcy zatrudniający uczestników projektów, natomiast osoby otrzymujące wsparcie opowiedziały o korzyściach płynących z uczestnictwa w projektach realizowanych przez OHP w województwie pomorskim.

O zaletach unijnego wsparcia mówili beneficjenci Programu: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kartuzach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Konferencja w Gdańsku była siódmym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne spotkania odbędą się już kwietniu w Rzeszowie i Bydgoszczy.

Prezentacje

Galeria

Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku
Bliżej Funduszy Europejskich w Gdańsku