Roczne Plany Działania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy (Działanie 1.3 i 1.4 PO WER) oraz dla Osi Priorytetowej II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (Działanie 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.20 PO WER).

2022

Oś Priorytetowa I

2021

Oś Priorytetowa II

2020

Oś Priorytetowa I

Oś Priorytetowa II

2019

Oś Priorytetowa I

Oś Priorytetowa II

2018

Oś Priorytetowa I

Oś Priorytetowa II

Oś Priorytetowa II - Działanie 2.20

2017

Oś Priorytetowa I

Oś Priorytetowa II

2016

Oś Priorytetowa I

Oś Priorytetowa II

2015

Oś Priorytetowa I

Oś Priorytetowa II