Przedstawiamy raporty stanowiące rekomendacje dla instytucji rynku pracy, wskazujące najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki wspierania młodzieży.

Rekomendacje mają pozwolić instytucjom rynku pracy na takie zaplanowanie wsparcia, które w sposób najbardziej efektywny pozwoli z jednej strony dotrzeć do młodzieży, a z drugiej udzielić jej właściwie ukierunkowanej pomocy, m.in. w ramach konkursów ogłaszanych w Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Rekomendacje wypracowane zostały przez partnerstwa utworzone w każdym województwie w ramach projektów konkursowych wyłonionych do dofinansowania przez MRPiPS w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER.

Zachęcamy wszystkie instytucje rynku pracy do wykorzystywania rekomendacji przy projektowaniu wsparcia dedykowanego młodzieży w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Pliki do pobrania

 1. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo podlaskie (PDF, 3212.14 KB)
 2. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo dolnośląskie (PDF, 2228.99 KB)
 3. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo podkarpackie (PDF, 775.9 KB)
 4. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo pomorskie (PDF, 6257.28 KB)
 5. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo lubelskie (PDF, 1606.15 KB)
 6. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo mazowieckie (PDF, 8661.92 KB)
 7. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo małopolskie (PDF, 1184.91 KB)
 8. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo opolskie (PDF, 2197.54 KB)
 9. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo świętokrzyskie (PDF, 1264.43 KB)
 10. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo warmińsko-mazurskie (PDF, 1500.4 KB)
 11. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo wielkopolskie (PDF, 703 KB)
 12. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo lubuskie (PDF, 2213.67 KB)
 13. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo łódzkie (PDF, 1513.02 KB)
 14. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo kujawsko-pomorskie (PDF, 1077.88 KB)
 15. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo śląskie (PDF, 1068.87 KB)
 16. Rekomendacje wspierania młodzieży na rynku pracy - województwo zachodniopomorskie (PDF, 1565.35 KB)