Centra Usług Społecznych - nowy wymiar polityki społecznej w Polsce, który ma ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności

Aby zapewnić społecznościom lokalnym dostęp do zintegrowanych usług społecznych, 31 grudnia 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pn. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”.

Ramy prawne umożliwiające utworzenie centrów usług społecznych stworzyła zainicjowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Czym są CUS-y?

Centra usług społecznych - to nowe jednostki organizacyjne gmin i instytucje lokalnej polityki społecznej. Są to miejsca, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych.

Usługi są świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Centra usług społecznych:

  • zapewniają możliwość uzyskania różnych usług społecznych w jednym miejscu – bez potrzeby chodzenia do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej czy innej jednostki
  • zapewniają dopasowanie  oferty usług społecznych do realnych potrzeb społeczności lokalnych i dostarczenie ich w sposób skoordynowany
  • przyczyniają się do skutecznego i efektywnego dostarczania usług społecznych mieszkańcom gmin w takiej skali i formie, w jakiej tego potrzebują

Usługi społeczne oferowane przez centra usług społecznych są kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

Finansowanie

Na realizację wsparcia przeznaczyliśmy 130 mln zł pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W ramach konkursu przewidujemy utworzenie 41 centrów usług społecznych, na łączną kwotę dofinansowania około 118 mln zł.

Mapa CUS-ów w Polsce

Legenda

  • pinezka nr 1CUS-y finansowane z funduszy unijnych
  • pinezka nr 2CUS-y finansowane ze środków budżetowych samorządu

Data aktualizacji mapy: 14.11.2023 r.

Więcej informacji

Publikacje
FAQ

Wideo

Zobacz relację z centrów usług społecznych utworzonych w ramach Działania 2.8 PO WER:

Gmina Adamówka

Zobacz materiał w wersji z audiodeskrypcją

Miasto Koszalin

Zobacz materiał w wersji z audiodeskrypcją

Gmina Kramsk

Zobacz materiał w wersji z audiodeskrypcją