W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do serwisu Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich. Zobaczysz tutaj również listę umów o dofinansowanie projektów podpisanych w ramach działań PO WER nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.