Zapraszamy do lektury raportu z badania ewaluacyjnego „Ocena wsparcia w PO WER na rzecz sektora ekonomii społecznej” zrealizowanego przez „EU-CONSULT” sp. z o.o.

Zrealizowane badanie ewaluacyjne pozwoliło ocenić efekty działań współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia sektora ekonomii społecznej prowadzonych w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pod kątem efektywności, trwałości i skuteczności ich wpływu na postęp w rozwoju jakości produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej oraz rozwoju istniejących PES lub utrwalenie ich pozycji na rynku.

Pliki do pobrania