Zakończony data naboru wniosków od 12.06.2017 do 15.10.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER 2014-2020.

Wyniki naboru

21.06.2018 r.

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 8 (PDF, 291.33 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach czwartej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 7 (PDF, 291.35 KB)

Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 (PDF, 291.37 KB)

18.05.2018 r.

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 7 (PDF, 123.78 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach czwartej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 6 (PDF, 125.4 KB)

30.04.2018 r.

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 6 (PDF, 285.82 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach czwartej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 5 (PDF, 293.69 KB)

24.04.2018 r.

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach czwartej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 4 (PDF, 131.89 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 5 (PDF, 147.26 KB)

29.03.2018 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 4(PDF, 140.4 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach czwartej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 3(PDF, 131.07 KB)


2.03.2018 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 3(PDF, 289.37 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 2(PDF, 293.5 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach czwartej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 1(PDF, 286.49 KB)


22.02.2018 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 3(PDF, 289.37 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 2(PDF, 293.5 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach czwartej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 1(PDF, 286.49 KB)


16.02.2018 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 1(PDF, 291.32 KB)

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 2(PDF, 295.19 KB)


2.02.2018 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 1(PDF, 224.13 KB)


21.12.2017 r.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach IV rundy konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17(PDF, 238.66 KB)


20.12.2017 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 3 - ostatnia(PDF, 226.46 KB)


6.12.2017 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej rundy konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – część 2(PDF, 215.11 KB)


9.11.2017 r.
Lista projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17(PDF, 116.91 KB)


25.10.2017 r.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17(PDF, 102.83 KB)


6.10.2017 r.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 – III runda(PDF, 84.95 KB)


6.09.2017 r.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17- I runda (PDF, 81.56 KB)


31.08.2017 r.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17- II runda (PDF, 195.09 KB)


20.07.2017 r.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17- I runda (PDF, 193.88 KB)

Aktualności

21.06.2018
Cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej i czwartej rundy wraz ze zbiorczą listą projektów wybranych do dofinansowania

19.06.2018
Zmiana regulaminu konkursu

05.06.2018
Podpisano 16 umów o dofinansowanie projektów

18.05.2018
Cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej i czwartej rundy

08.05.2018
Podpisano 18 umów o dofinansowanie projektów

30.04.2018
Cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej i czwartej rundy

29.03.2018
Cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach trzeciej i czwartej rundy

2.03.2018
Cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiej, trzeciej i czwartej rundy

22.02.2018
Cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiej, trzeciej i czwartej rundy

16.02.2018
Cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiej i trzeciej rundy

2.02.2018
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiej rundy konkursu – część 1

18.01.2018
Zmiana wzorów umów

21.12.2017
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach IV rundy oceny i zostały skierowane do etapu negocjacji

20.12.2017
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy – część 3 (ostatnia)

6.12.2017
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy – część 2

9.11.2017
Lista projektów skierowanych do dofinansowania - I runda

6.11.2017
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej

25.10.2017
Lista projektów skierowanych do negocjacji

17.10.2017
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów - IV runda

6.10.2017
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej - III runda oceny

6.10.2017
Zamknięcie konkursu

8.09.2017
Zmiana regulaminu konkursu

6.09.2017
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do negocjacji - I runda

31.08.2017
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej - II runda

23.08.2017
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - II runda

20.07.2017
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej - I runda

12.07.2017
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

08.06.2017
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 12.06.2017 r. do dnia wskazanego przez IP, przy czym IOK poinformuje - na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni o planowanej dacie zamknięcia konkursu wraz z uzasadnieniem jako termin zakończenia naboru w ramach ostatniej rundy.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 6.2 i 6.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-012/17.

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 27 038 775,00 PLN.

Uwaga! Ostateczna wartość alokacji oraz liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu jest zależna od wysokości środków zakontraktowanych w ramach konkursu
nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-012/17 z dnia 19.06.2018 r. (PDF, 700.47 KB) - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-012/17

Pytania

Nr tel. 22 461 63 35, e-mail: ops@efs.mrpips.gov.pl